Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Agenda

Lectio Divina
Vrijdag, 24 Juni 2022 om 15:30

In februari zijn we begonnen met het lezen van de Bijbel volgens de methode van de Lectio Divina, een eeuwenoude manier van mediteren op teksten uit de bijbel. Naar verluid gaat deze manier van bijbellezen terug op de woestijnvaders uit de tweede eeuw, de aanstichters van de christelijke kloostertraditie. Het is een manier van lezen die nog steeds in kloosters wordt beoefend. In de lectio divina gaat het er niet om de tekst kritisch te verklaren, maar om haar van binnen uit te verstaan.

We benaderen de tekst telkens in 4 stappen:

  • lectio (lezen)
  • meditatio (aandachtig luisteren)
  • oratio (gebed)
  • contemplatio (schouwen).

Al mediterend en biddend willen we stil worden en verstaan wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft.

Stuur een bericht ds. Ole van Dongen als je ook mee wilt doen!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG