Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 31 Mei 2020 om 09:30

Kleur: rood

Organist:  Douwe Elderhuis

Koster: Martin Kant   

Lezingen: Exodus 24

1e collecte:      KIA-pinksterzending

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: liturgie- en eredienst

Locatie De Rank
(Exodus 24) Pinksteren (Gr.: pentekosta = vijftig) heeft een relatie met het Joodse Wekenfeest, dat vijftig dagen na de uittocht wordt gevierd en de herinnering is aan het geschenk van de Tien Woorden aan Israël. Exodus 24 vertelt in detail over deze grootse gebeurtenis, waarin de
Eeuwige met zijn bevrijdend Woord zich verbindt met zijn volk. De komst van de heilige Geest waarvan Handelingen 2 vertelt, ontleent onmiskenbaar beelden aan dat oude verhaal van Israël.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG