Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

pastor Dineke van Oort
Zondag, 09 Augustus 2020 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Arie Hoek

Koster: Piet Overduin

Lezing: Matteüs 14,22-33

1e collecte: diaconaat

2e collecte: Kerk

3e collecte: Ondersteuning activiteiten 'Weer naar De Rank'

Locatie De Rank
(Matteüs 14,22-33) De leerlingen gaan met hun boot naar de overkant van het meer, maar ze komen in een storm terecht. Doodsbang zijn ze, hoe moet dit verder? Lopend over het water komt Jezus naar hen toe.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

LET OP: WISSELENDE AANVANGSTIJDEN 9:15 OF 9:30 UUR

zondag 06 dec 09:30 uur
ds. P.M.W. van der Schans uit IJsselstein
zondag 06 dec 19:30 uur
2de Advent Vesper / Avondgebed
zondag 13 dec 09:15 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat
zondag 13 dec 19:30 uur
3de Advent Vesper / Avondgebed

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG