Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. mevr. M. Verstoep uit IJsselstein
Zondag, 16 Augustus 2020 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezing: Matteüs 15,21-28

1e collecte: KIA-Zomerzending

2e collecte: Kerk

3e collecte: Ondersteuning activiteiten 'Weer naar De Rank'

Locatie De Rank
(Matteüs 15,21-28) Jezus ontmoet een vrouw met een hele zieke dochter. Als zij Jezus om hulp vraagt, antwoordt hij dat hij haar niet kan helpen omdat ze niet uit Israël komt. ‘Je geeft het brood van de kinderen toch niet aan de honden?’ Maar de vrouw antwoordt dat een paar kruimels voor haar al genoeg zijn.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

20 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag
27 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG