Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 20 September 2020 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Jan de Geus

Koster: Rinus van Weelden

Lezing: Daniël 1,1-21

1e collecte: KIA -Zending

2e collecte: Kerk

3e collecte: PKN - Vredesweek

Locatie De Rank
Vredeszondag
(Daniël 1,1-21) Daniël en drie andere jongemannen uit Juda gaan naar het hof van koning Nebukadnessar van Babylonië. Ze komen in dienst van de koning, maar weigeren wijn te drinken en van de koninklijke tafel te eten. De vier jongens blijken wijzer dan de magiërs van Babylonië.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

LET OP: WISSELENDE AANVANGSTIJDEN IN NOVEMBER 9:15 OF 9:30 UUR

zondag 25 okt 09:30 uur
pastor Dineke van Oort
zondag 01 nov 09:15 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG