Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Open Kerk - kaarsje aansteken
Dinsdag, 27 Oktober 2020 om 10:00

De kerkzaal is op dinsdagmorgen open om even binnen te lopen, stil te zitten een kaarsje aan te steken en/of luisteren naar muziek
Je kunt je gedachten ordenen, rust zoeken
Na een poosje ga je gewoon weer weg.

Locatie De Rank, kerkzaal
Bij binnenkomst word je verzocht om je gegevens te registreren. Dit is voor jou en onze veiligheid, bedoeld als veiligheidsmaatregel voor het geval iemand Corona blijkt te hebben. Dit vergemakkelijkt het contactonderzoek.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG