Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Overleg Barbara – De Rank
Woensdag, 28 Oktober 2020 om 20:00

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn de kinderen (basisschoolleeftijd) om 17.00 uur in de kerkzaal van de Rank welkom om bij het vertellen van het "verhaal met beleving" aanwezig te zijn.

We doen het in de kerkzaal zodat het verhaal ook via de kerkomroep uitgezonden kan worden.

Locatie Barbara

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG