Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

pastor N. Rijneveld-Schep uit Lopik
Zondag, 16 Januari 2022 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Arie Hoek

Eerste lezing: Jesaja 62: 1-5

Tweede lezing: Johannes (1:29-) 2: 1-11

Koster: Jurrie de Vos

1e collecte: SOS Telefonische hulpdienst

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN – Ondersteuning gemeenten

Locatie De Rank

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG