Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. mevr. M. Kuiper uit Houten
Zondag, 23 Januari 2022 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Martin Kant

1e collecte: Stichting Urgente Noden

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN – missionair werk

Locatie De Rank

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
Naar de kerkonroep

en te zien op ons YouTube kanaal
Naar ons YouTube kanaal

zondag 23 jan 09:30 uur
ds. mevr. M. Kuiper uit Houten
zondag 30 jan 09:30 uur
ds. mevr. M. Sillevis Smitt uit Utrecht

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG