Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Ole van Dongen uit Amsterdam, m.m.v. de cantorij
Zaterdag, 24 December 2022 om 22:00

Kleur: paars/wit

Organist: Jan de Geus, mmv de cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Jes. 9:1-6, Lukas 2:1-20

1e Collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Locatie De Rank
Kerstavond mmv cantorij
Op kerstavond lezen wij Gods belofte, het teken dat Hij belooft bij monde van de profeet Jesaja, de belofte van een kind dat vrede brengt. En wij lezen het verhaal van de keizer die grote woorden spreekt, die niet meer blijken dan een stap in Gods plan met zijn wereld, het verhaal van twee gewone mensen die door een overheidsbesluit op weg worden gestuurd en op een vreemde plaats nieuw leven beginnen, zowel voor zichzelf als voor de wereld.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie