Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Gesprek over avondmaal
Dinsdag, 07 Augustus 2018 om 20:00

Er is gelegenheid om met de kerkenraad van gedachten te wisselen over het Avondmaal zoals het nu in onze kerkdiensten gehouden wordt.

Locatie De Rank

Agenda

24 juli 17:30 uur
De zomermaaltijd voor alleengaanden
07 aug 20:00 uur
Gesprek over avondmaal
07 sept 18:00 uur
Eat&Meet
08 sept 15:15 uur
Startweekend zaterdag
09 sept 10:00 uur
Startweekend: viering en brunch
11 sept 19:30 uur
Grote Pastorale Avond

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad