Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 22 Juli 2018 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-44

1e coll.: eigen diaconaal werk

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: jeugdwerk de Rank

Geen kindernevendienst
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.

Kerkdiensten

24 feb 09:30
ds. R.E. van der Wal uit Houten 50 jaar ambtsjubileum van ds. van der Wal
03 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG