Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 22 Juli 2018 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-44

1e coll.: eigen diaconaal werk

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: jeugdwerk de Rank

Geen kindernevendienst
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.

Kerkdiensten

18 nov 09:30
ds. Paulien Cornelisse uit Nieuwegein Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
25 nov 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat gedachtenisdienst – HA kring mmv de Cantorij

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG