Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Moderamen
Woensdag, 16 Januari 2019 om 20:00

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

18 juni 19:00 uur
Stiltecirkel
01 juli 19:00 uur
Inleveren kopij Samen op Weg
04 juli 15:00 uur
Koffie / thee ontmoeting
07 juli 09:30 uur
Catechese zondag en overstapdienst
07 sept 00:00 uur
Startweekend
08 sept 09:30 uur
Startweekend

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG