Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Marieke Sillevis-Smitt uit Utrecht
Zondag, 11 November 2018 om 09:30
Kleur: groen

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Openbaring 5 en Marcus 12,28-34

1e collecte: Binnenlands diaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie - en eredienst

De openbaring bereikt met het vijfde hoofdstuk een eerste hoogtepunt. Nu wordt duidelijk hoe de macht van de tronende God op aarde gestalte krijgt.

Kerkdiensten

27 jan 09:30
Mevrouw M.E. Verschoof uit Utrecht Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
03 feb 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat HA lopend

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG