Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Paulien Cornelisse uit Nieuwegein
Zondag, 18 November 2018 om 09:30
Kleur: Groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Martin Kant

Lezingen: Openbaring 6 en Marcus 12,38-13,2

1e collecte: Kia najaarszending

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
Na de hooggestemde lofzang van vorige week komt nu in de Openbaring een heel ander accent naar voren. In de hemel mag dan de beloftevolle lofzang van het Lam worden gezongen, maar vooralsnog krijgen op aarde dood en verderf ruim baan.

Kerkdiensten

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG