Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

dhr. Andre Wingelaar uit Huizen
Zondag, 16 December 2018 om 09:30

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijke

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Openbaring 12,1-17 en Lucas 3,7-18

1e collecte: Pax kinderhulp regio Utrecht

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

3de advent
De toekomst van Godswege wordt gepersonifieerd in de kosmische gestalte van een zwangere vrouw. Daar tegenover staat het kwaad op aarde in de figuur van een razende en tierende draak.

Kerkdiensten

19 mei 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag
26 mei 09:30
ds. Elhorst uit Amsterdam

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG