Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. R.E. van der Wal uit Houten
Zondag, 24 Februari 2019 om 09:30

Kleur: groen  

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Martin Kant

Lezingen: Efeziërs 5: 1-20

1e collecte: voedselbank Nieuwegein

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Missionair

50 jaar ambtsjubileum van ds. van der Wal
De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen.
Deze zondag gaat ds. Van der Wal voor. Het is 50 jaar geleden dat hij in het ambt werd bevestigd en verbonden werd aan onze gemeente.

Kerkdiensten

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG