Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Anne-Mieke van der Plaat (inleiding)
Zondag, 17 Maart 2019 om 19:30

Thema: Om warmte en licht

Kleur: paars

Lezing: Genesis 4: 6-12 en 25-26

Organist: Gert van der Schoor

Uitgangscollecte: ZWO project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Koster: Herman Verburg

2de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Fiet Nafgzer (blokfluit)

Om warmte zijn wij gekomen
warmte voor koude handen
warmte die kou verjaagt.

Adam en Eva zijn twee kinderen verloren: één aan het leven en één aan de dood. Hoe koud is het leven geowrden; hun leven geworden. Wat kan je weer warm maken? Wat kan de koude verjagen? We horen dat er weer een kind komt. Er komt weer toekomst...

Kerkdiensten

19 mei 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag
26 mei 09:30
ds. Elhorst uit Amsterdam

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG