Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 24 Maart 2019 om 09:30

Kleur: paars   

Organist: Jan de Geus, mmv de Cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Lucas 13,1-9

1e collecte: Kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: pastoraal werk de Rank

3de zondag van de 40-dagentijd; HA lopend; Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld.
We vieren deze zondag het avondmaal.

Kerkdiensten

19 mei 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag
26 mei 09:30
ds. Elhorst uit Amsterdam

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG