Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Actie Kerkbalans - start
Zaterdag, 19 Januari 2019 om 09:00

De actie kerkbalans wordt gehouden in de periode van 19 januari tot 2 februari 2019. Door ca. 50 vrijwilligers worden in de week van 19 t/m 26 januari de enveloppen voor de actie kerkbalans rondgebracht en een week later weer bij U opgehaald. Dit jaar is het thema ‘geef voor je kerk’. En onze kerk heeft Uw gift hard nodig!

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

18 juni 19:00 uur
Stiltecirkel
01 juli 19:00 uur
Inleveren kopij Samen op Weg
04 juli 15:00 uur
Koffie / thee ontmoeting
07 juli 09:30 uur
Catechese zondag en overstapdienst
07 sept 00:00 uur
Startweekend
08 sept 09:30 uur
Startweekend

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG