Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

pastor Dineke van Oort
Zondag, 21 April 2019 om 09:30

Kleur: wit      

Organist: Douwe Elderhuis, mmv de cantorij o.l.v. Arie Hoek

Koster: Jurrie de vos

Lezingen: Jesaja 51,9-11 en Johannes 20,1-18

1e collecte: ZWO-project

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

Pasen
Maria is bij het lege graf en heel erg verdrietig. Maar in het paasverhaal gebeurt een wonder. iemand noemt Maria bij haar naam en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan!

Kerkdiensten

16 juni 10:00
ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Gerard Vraneker Sluizendienst, Dorpsstraat in Vreeswijk
23 juni 09:30
ds. R. Brouwer uit Bussum

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG