Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

pastor Dineke van Oort
Zondag, 19 Mei 2019 om 09:30

Kleur: wit     

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Deuteronomium 6,1-9 en Johannes 13,31-35

1e collecte: Philadelphia

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

Catechesezondag
Petrus en Johannes vragen zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. En wat voor opdracht heeft Jezus meegegeven.

Kerkdiensten

28 juli 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat
04 aug 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst van Schrift en Tafel (lopend)

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG