Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Elhorst uit Amsterdam
Zondag, 26 Mei 2019 om 09:30

Kleur: wit     

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Joël 2,21-27 en Johannes 14,23-29

1e collecte: Pastoraal Café

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Kerkdiensten

19 mei 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag
26 mei 09:30
ds. Elhorst uit Amsterdam

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG