Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Gerard Vraneker
Zondag, 16 Juni 2019 om 10:00

Kleur: rood 

Collecte: Scouting Nieuwegein

Sluizendienst, Dorpsstraat in Vreeswijk
Ook dit jaar is er weer een oecumenische viering op en bij het water in Vreeswijk. Dit jaar voor de 17de keer. Het thema is nog niet bekend.
Laten we hopen dat het weer goed is en de viering in de buitenlucht door kan gaan. Anders moeten we uitwijken naar de Barbarakerk. Hebt u zin om in het koor te zingen? Kijk dan hier voor de repetitietijden.
Let op de aanvangstijd: we beginnen om 10.00 uur.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG