Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. R. Brouwer uit Bussum
Zondag, 23 Juni 2019 om 09:30

Kleur: groen   

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Johannes 2,23 - 3,12 en Romeinen 8,12-17

1e collecte: Kerkinactie: werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

Door welke geest laten wij ons leiden, waar zetten wij onze kaarten op, met wie gaan wij mee? Met Jezus? Of laten wij ons inpakken en kapot maken door het legioen van boze geesten?

Kerkdiensten

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG