Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. R. Brouwer uit Bussum
Zondag, 23 Juni 2019 om 09:30

Kleur: groen   

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Johannes 2,23 - 3,12 en Romeinen 8,12-17

1e collecte: Kerkinactie: werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

Door welke geest laten wij ons leiden, waar zetten wij onze kaarten op, met wie gaan wij mee? Met Jezus? Of laten wij ons inpakken en kapot maken door het legioen van boze geesten?

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG