Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

dhr A. Wingelaar uit Huizen
Zondag, 25 Augustus 2019 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Arie Hoek

Koster: Leny Simonse

Lezingen: 

Deuteronomium 6: 4-7

Johannes 13: 34-35 en Johannes 14: 15-21

1 Korintiërs 13:1-13

1e collecte: Eigen Diaconaal Werk

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk De Rank

We staan met elkaar stil bij het grootste gebod, het gebod tot liefhebben. We verbinden wat er in de Schriften staat met het verhaal van een, op dit moment nog steeds zeer populaire, film. Meer verklap ik op dit moment niet. Ik zou zeggen: wees welkom en laat u zich verrassen, ik hoop velen van u te ontmoeten!

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG