Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 15 September 2019 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Arie Hoek

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: 1 Samuël 17,31-58

1e collecte: KIA: Zending

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie & Eredienst

Dienst van Schrift en Tafel (lopend)
Het verhaal van David en Goliat staat in de Nederlandse top-5 van meest geliefde bijbelverhalen. Zo lezend is het wel duidelijk waarom; het heeft alle elementen in zich van een jongensboek: de herdersjongen wint met lef, bluf en slimheid van de reuzekrijger. De boodschap: wie niet sterk is, moet slim zijn.
Wij vieren met elkaar het Avondmaal.

Kerkdiensten

19 jan 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat
26 jan 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

26 jan 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)
29 jan 19:15
Vesper verstandelijk gehandicapten
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
03 feb 14:00
Pastoraal Café
(Pastoraal Café)
06 feb 00:00
Eucharistieviering
(Geinse Hof)
06 feb 10:30
D.van Oort Dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
09 feb 10:30
Kerkdienst
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG