Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ds. M. Kuijper uit Houten
Zondag, 15 December 2019 om 09:30

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijke

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Micha 6,1-8 en Matteüs 11,2-11

1e collecte: Stichting Epafras

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

3de advent
(Micha 6,1-8) Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is net wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG