Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. M. Kuijper uit Houten
Zondag, 15 December 2019 om 09:30

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijke

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Micha 6,1-8 en Matteüs 11,2-11

1e collecte: Stichting Epafras

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

3de advent
(Micha 6,1-8) Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is net wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

Kerkdiensten

26 jan 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
02 feb 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat HA (lopend)

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG