Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Marilene Gathier (inleiding)
Zondag, 08 December 2019 om 19:30

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: paars

Lezing: Genesis 28,12-15

Organist: Rogier van der Wal

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Jurrie de Vos

Tweede vesper van advent
Gods woorden (zelfs in de context van het oordeel en bestraffing) zijn gericht op heling van mens en schepping.
Het Woord van God voert mensen op een nieuwe weg, het wijst mensen de richting voor hun leven.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG