Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Jenni Schuldink (inleiding)
Zondag, 15 December 2019 om 19:30

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: roze

Lezing: Deuteronomium 30,15-20

Organist: Jan de Geus

Met medewerking van: Puur Zang zang

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Herman Verburg

Derde vesper van advent
Gods woorden dienen voor de mens als leidraad voor zijn doen en laten.
Gods woorden zijn leefregel, onderwijzing, gebod.
Altijd gericht op LEVEN.
Leven is ‘waar de tien woorden’ gestalte krijgen – waar worden gemaakt.
Durven wij op te staan uit ons ‘doodsbestaan’? Durven wij de weg ten leven in te gaan? Durven wij op weg te gaan?!

Kerkdiensten

26 jan 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
02 feb 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat HA (lopend)

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG