Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Ineke Lautenbach (inleiding)
Zondag, 22 December 2019 om 19:30

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: paars

Lezing: Johannes 1,1-5 en 14

Organist: Douwe Elderhuis

Met medewerking van: Melvin van Zanten, dwarsfluit

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Wilma op den Dries

Vierde vesper van advent
Deze poëtische taal roept het beeld op van het scheppingsgedicht.
Wat God toen voor ogen stond wordt hier opnieuw verwoord.
Al die woorden ten leven en al dat licht – ja God zelf – is onder ons komen wonen in een mens.
Die mens – Jezus – ís het Woord.
Licht in de duisternis – leven in de dood…

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

20 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag
27 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG