Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Zondag, 23 Februari 2020 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Exodus 2,11-25 en Matteüs 5,33-48

1e collecte: KIA-Diaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk De Rank

(Exodus 2,11-25) Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

Kerkdiensten

01 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 1ste zondag 40-dagentijd HA
01 mrt 19:30
Anne-Mieke van der Plaat (inleiding) 1ste vesper van de 40-dagen
08 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 2de zondag 40-dagentijd,Dienst in de taal van het kind en doopdienst
08 mrt 19:30
Ineke Lautenbach (inleiding) 2ste vesper van de 40-dagen

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG