Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Marilene Gathier (inleiding) via Zoom - klik hier voor de link
Zondag, 29 Maart 2020 om 19:30

Volg de inleiding op 29 maart om 19.30 uur via zoom

Thema: Tien woorden van geluk

Kleur: paars

Lezing: Genesis 12,1-4

Organist: Rogier van der Wal

Met medewerking van: Rogier van der Wal, orgel

Uitgangscollecte: ZWO project: Noodhulp en Rampenpreventie in Ethiopië

Koster: Jurrie de Vos

5de vesper van de 40-dagen
Het verhaal van Abraham. De zegen: jij zult gezegend zijn en anderen tot een zegen zijn.
Zo leven dat ik een ander tot zegen ben – dat uit mijn leven vrede spreekt.
Wanneer doe ik dat? Hoe doe ik dat? Hoe ben ik ‘kind van God’?

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

20 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag
27 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG