Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Reiny van Silfhout (inleiding) afgelast, inleiding in de nieuwsbrief
Zondag, 05 April 2020 om 19:30

Thema: Tien woorden van geluk

Kleur: paars

Lezing: Matteüs 27,1-2

Organist: Jan de Geus

Met medewerking van: Melvin van Zanten, dwarsfluit

Uitgangscollecte: ZWO project: Noodhulp en Rampenpreventie in Ethiopië

Koster: Herman Verburg

6de vesper van de 40-dagen
Het is Palmpassiezondag. Daarom een paar verzen uit het Passieverhaal van Matteüs.
Welke weg heb ik te gaan? Waarvoor of waarom zal ik uitgescholden, vervolgd of belasterd worden. En is die weg al dat lijden waard? Ga je door tot het bittere einde? Drink je de hele beker leeg? Of haak je af, is die weg jou te zwaar?

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

20 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag
27 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG