Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Kerkenraad

Voor een gesprek kunt u altijd contact opnemen met één van de mensen van het pastoraal team of de predikant. Ook bij ziekte, problemen of vragen kunt u ons bellen. Omdat het ziekenhuis geen gegevens aan ons doorgeeft, horen we het graag als een gemeentelid is opgenomen.

Voorganger Ds. Ole van Dongen ambulant predikant contact
06 2476 0818
Ouderlingen Thilly Stam pastoraat 030 606 76 21
  Anneke van Munster pastoraat 030 606 26 97
College van kerkrentmeesters Jurrie de Vos voorzitter contact
  Wim Sanderse voorzitter kerkenraad contact
  Kees Gravesteijn penningmeester contact
College van diakenen vacature voorzitter  
  Bertha de Bree scriba

secretariaat diaconie
contact scriba
06 4080 9737
contact diaconie
  Johan Lentz penningmeester contact
  Ida Vissers    
  Janny Suurmond    
  Herman Verburg ZWO  
  Chris Oorburg administratie  

Andere contactgegevens

Verhuur/agenda De Rank Regina ter Stege Contact
Contact voor uitvaartondernemers Herman Verburg 06 10 631 932
Contact via mail
Ledenadministratie Ria Duijveman Contact
Nieuwsbrief 
verschijnt eens per week
berichten doorgeven
deadline vrijdag 17:00 uur
via de mail
Nieuwsbrief digitaal Aanmelden/opzeggen via deze link
Samen op Weg
Informatieblad van De Rank
Aanmelden/opzeggen papieren editie
(12 euro per jaar binnen Nieuwegein)
bij de redactie
Samen op Weg digitaal Aanmelden/opzeggen via deze link
Website webreactie Wicher Wycherson en
Ineke Lautenbach
Contact via de mail

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie