Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Jeugd en jongeren

Hier vind je ons winterprogramma voor het seizoen 2020-2021. Je kunt weer kiezen uit activiteiten die we speciaal organiseren voor jeugd en jongeren vanaf 0 jaar.

Maar door corona gaat lang niet alles door. Hou de agenda in de gaten!!

Jeugdavond de Rank

Ook het komende seizoen zouden we elkaar weer willen ontmoeten:

  • Met elkaar eten en iets gezelligs doen.
  • Voor iedereen op het voortgezet onderwijs.

Lees meer...

Luister naar verhalen met beleving

In de Coronatijd zijn Dineke en Anne-Mieke voor jullie, onze Rankjeugd "verhalen met beleving" gaan vertellen. Iedere donderdag was dat via de kerkomroep te beluisteren.
Na de vakantie gaan we hier in een iets andere vorm mee door: iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn jullie (kinderen in de basisschoolleeftijd) welkom in de kerkzaal van de Rank. Om 17.00 uur vertellen we het verhaal.

Lees meer...

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd voor de catechese. Op zondag tijdens de kerkdienst hebben we voor deze kinderen een eigen viering rondom een bepaald thema.

Lees meer...

Op schoot viering

Dit is een viering voor onze allerkleinsten. Iedereen van 0 tot en met 5 jaar gaat hiervoor een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk mogen je papa, mama, broertje(s) en zusje(s) ook komen.

Lees meer...

Viering in de taal van het kind

Elke zondag (behalve in de zomervakantietijd) is er kindernevendienst (en zijn jullie voor een deel in de kerkzaal) of is er catechese (en komen jullie helemaal niet in de kerkzaal). Soms is er een viering en blijven jullie in de kerkzaal: Viering in de taal van het kind.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG