Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Jeugd en jongeren

Hier vind je ons winterprogramma voor het seizoen 2019-2020. Je kunt weer kiezen uit allerlei activiteiten die we speciaal organiseren voor jeugd en jongeren vanaf 0 jaar.

Zet de data alvast in je agenda!!

Wil je alleen zien wat voor jouw leeftijd wordt georganiseerd? In het menu onder Jeugd en jongeren kun je je eigen leeftijdsgroep kiezen.

Het programmaboekje kun je hier downloaden.

Op schoot viering

Dit is een viering voor onze allerkleinsten. Iedereen van 0 tot en met 5 jaar gaat hiervoor een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk mogen je papa, mama, broertje(s) en zusje(s) ook komen.

Lees meer...

Luister naar verhalen met beleving

In de Coronatijd zijn Dineke en Anne-Mieke voor jullie, onze Rankjeugd "verhalen met beleving" gaan vertellen. Iedere donderdag was dat via de kerkomroep te beluisteren.
Na de vakantie gaan we hier in een iets andere vorm mee door: iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn jullie (kinderen in de basisschoolleeftijd) welkom in de kerkzaal van de Rank. Om 17.00 uur vertellen we het verhaal.

Lees meer...

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd voor de catechese. Op zondag tijdens de kerkdienst hebben we voor deze kinderen een eigen viering rondom een bepaald thema.

Lees meer...

Viering in de taal van het kind

Elke zondag (behalve in de zomervakantietijd) is er kindernevendienst (en zijn jullie voor een deel in de kerkzaal) of is er catechese (en komen jullie helemaal niet in de kerkzaal). Soms is er een viering en blijven jullie in de kerkzaal: Viering in de taal van het kind.

Voor het komend seizoen 2019/2020 staan weer drie van deze vieringen gepland.

Lees meer...

Jeugdavond de Rank

Ook het komende seizoen willen we elkaar weer ontmoeten:

  • 5 zaterdagavonden.
  • Met elkaar eten en iets gezelligs doen.
  • Voor iedereen op het voortgezet onderwijs.

We starten zaterdag 12 oktober 2019.

Lees meer...

Wat vinden de gemeenteleden  tussen de 30 en 55 jaar van onze Rank?

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad gesproken en gediscussieerd over deze groep gemeenteleden. Op de gemeenteavond in maart is hierover met u van gedachten gewisseld. In de kerkenraad kwamen veel vragen op: Kennen wij hen? Wie voelt zich betrokken bij onze gemeente? Wat zijn hun gedachten en wensen met betrekking tot onze gemeente?

Allemaal vragen die nog niet zijn beantwoord. Natuurlijk kennen wij veel mensen die met regelmaat in de diensten zijn, maar er is ook een groot aantal mensen die niet zichtbaar zijn.

Lees meer...

Gespreksgroep 25+

Op verzoek van een aantal jongeren is deze praatgroep opgericht.

Het is een plek waar serieuze gesprekken gevoerd worden en wordt nagedacht over het leven. Inmiddels is er al heel wat gepraat en is deze groep belangrijk geworden voor de deelnemers. Alles kan aan de orde komen: succesverhalen maar ook het worstelen en vastlopen en onderuitgaan. We hebben veel vragen: aan elkaar, aan de bijbel, aan de kerk en aan de verschillende vormen van geloven… We lachen ook veel en hebben het ook gezellig…

We zijn geen grote groep en zouden het fijn vinden als er nog een paar mensen bijkomen. Zou jij willen???

Lees meer...

Gespreksgroep 30+

Deze groep bestaat al jaren maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.

We praten over alles wat met ons leven te maken heeft en verbinden dat met geloofsvragen, de bijbel of zingevingsvragen. De ene keer starten we met iets waar we tegen aangelopen zijn dan weer starten we vanuit een bijbelverhaal. Steeds weer verrast het ons dat die oude verhalen ons nog zo veel te zeggen hebben.

Deze groep wordt ervaren als ‘een spirituele plek’ of ‘goed voor jezelf zorgen’.

Lees meer...

Wat is er te doen voor jou?

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG