Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Jeugd en jongeren

Hier vind je ons winterprogramma voor het seizoen 2018-2019. Je kunt weer kiezen uit allerlei activiteiten die we speciaal organiseren voor jeugd en jongeren vanaf 0 jaar.

Zet de data alvast in je agenda!!

Wil je alleen zien wat voor jouw leeftijd wordt georganiseerd? In het menu onder Jeugd en jongeren kun je je eigen leeftijdsgroep kiezen.

Op schoot viering

Dit is een viering voor onze allerkleinsten. Iedereen van 0 tot en met 5 jaar gaat hiervoor een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk mogen je papa, mama, broertje(s) en zusje(s) ook komen.

Lees meer...

Palmpasen stok

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, versieren we ieder een Palmpasenstok. Aan het einde van de kerkdienst brengen we die binnen. We lopen zingend de kerk rond, zodat iedereen de stokken goed kan zien.

Lees meer...

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd voor de catechese. Op zondag tijdens de kerkdienst hebben we voor deze kinderen een eigen viering rondom een bepaald thema.

Lees meer...

Viering in de taal van het kind

Elke zondag (behalve in de zomervakantietijd) is er kindernevendienst (en zijn jullie voor een deel in de kerkzaal) of is er catechese (en komen jullie helemaal niet in de kerkzaal). Soms is er een viering en blijven jullie in de kerkzaal: Viering in de taal van het kind.

Voor het komend seizoen staan weer drie van deze vieringen gepland.

Lees meer...

Jeugdavond de Rank

Dit jaar worden er 4 gezellige avonden georganiseerd voor de jeugd van 12 jaar (vanaf 1e klas middelbare school) tot ongeveer 18 jaar.

Deze avonden vinden plaats in de Rank en beginnen standaard met iets eten met elkaar. Daarna wordt er een leuk spel gedaan of een competitie en er is ruimte om te chillen en te kletsen met elkaar. De datums zijn : 6 oktober, 19 januari, 30 maart en 15 juni.

Lees meer...

Paaschallenge

In de nacht voor Pasen, 20 april 2019, gaan we een Paas Challenge organiseren voor de jongeren tussen 13 en 17 jaar.

Het initiatief ligt bij de Protestantse gemeente Nieuwegein Noord (De Dorpskerk) en wij, De Rank, sluiten ons er heel graag bij aan.

Ook de jongeren van de Emmauskerk, de Nicolaaskerk en de Barbarakerk worden uitgenodigd.

Lees meer...

Themadienst

Ook dit jaar willen we het seizoen weer afsluiten met een viering. Het thema is nog niet bekend. Zodra het bekend is krijgen jullie dit te horen.

Jullie worden dan ook uitgenodigd om een lied of tekst aan te dragen wat we dan kunnen zingen of wat jullie zelf kunnen zingen.

De viering staat gepland voor zondag 14 juli

Lees meer...

Gespreksgroep 25+

Op verzoek van een aantal jongeren is deze gespreksgroep opgericht.

Zij wilden een plek waar ze serieuze gesprekken konden voeren en nadenken over het leven en over het geloof. Inmiddels is er al heel wat gepraat en is deze groep belangrijk geworden voor de deelnemers. Alles kan aan de orde komen: succesverhalen maar ook het worstelen en vastlopen en onderuitgaan. We hebben veel vragen: aan elkaar, aan de bijbel, aan de kerk en aan de verschillende vormen van geloven… We lachen ook veel en hebben het ook gezellig…

Lees meer...

Gespreksgroep 30+

Deze groep bestaat al jaren maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.

We praten over alles wat met ons leven te maken heeft en verbinden dat met geloofsvragen of de bijbel. De ene keer starten we met iets waar we tegen aangelopen zijn dan weer starten we vanuit een bijbelgedeelte. Steeds weer verrast het ons dat die oude verhalen uit de bijbel ons nog zo veel te zeggen hebben. En de preken worden boeiender! (zijn online te beluisteren maar ook live).

Lees meer...

Taizé

Op iedere 3e zaterdagavond van de oneven maanden organiseren wij in de Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3 in Nieuwegein-Jutphaas, een mooie Taizéviering waarbij iedereen, jong en oud en tussenin, van harte welkom is. In juli is er géén Taizéviering i.v.m. de zomervakanties, dus ieder seizoen zijn er 5 Taizévieringen: september, november, januari, maart en mei. De aanvang is altijd om 19.30u (kerk open vanaf 19.15u).

Lees meer...

Wat is er te doen voor jou?

10 sept 17:00 uur
Pannenkoekenfeest
22 sept 11:00 uur
gespreksgroep 30+
29 sept 09:30 uur
Dienst in de taal van het kind
12 okt 18:00 uur
Eat&Meet
13 okt 09:30 uur
pastor Dineke van Oort

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG