Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Basisschoolleeftijd

Palmpasen stok

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, versieren we ieder een Palmpasenstok. Aan het einde van de kerkdienst brengen we die binnen. We lopen zingend de kerk rond, zodat iedereen de stokken goed kan zien.

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd voor de catechese. Op zondag tijdens de kerkdienst hebben we voor deze kinderen een eigen viering rondom een bepaald thema.

Viering in de taal van het kind

Elke zondag (behalve in de zomervakantietijd) is er kindernevendienst (en zijn jullie voor een deel in de kerkzaal) of is er catechese (en komen jullie helemaal niet in de kerkzaal). Soms is er een viering en blijven jullie in de kerkzaal: Viering in de taal van het kind.

Voor het komend seizoen staan weer drie van deze vieringen gepland.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG