Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, versieren we ieder een Palmpasenstok. Aan het einde van de kerkdienst brengen we die binnen. We lopen zingend de kerk rond, zodat iedereen de stokken goed kan zien.

Betekenis van de palmpaasstok

palmpasen

  • De vorm van de palmpasenstokken verwijst naar het kruis van Christus
  • Het haantje van brooddeeg bestaat uit graan: groeikracht en levenskiem. Hij staat ook symbool voor een nieuwe dag. De haan ziet altijd als eerste de nieuwe dag.
  • De paaseitjes staan voor het begin van een nieuw leven: zonder eitjes zijn er ook geen jonge vogeltjes
  • De rozijntjes zijn gedroogde vruchten en verwijzen naar een nieuw begin en naar vruchtbaarheid
  • Buxus is altijd groen, ook in de winter staat symbool voor het eeuwige leven
  • De stroken crêpe papier om de stokken laat zien hoe alles groeit: naar boven naar het licht
  • De snoepjes (zuurstok) zijn zuur en staan symbool voor de zure wijn die Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing.
  • De mandarijn is rond en dat betekent dat alles weer terugkomt, de dagen, de weken, de jaren, de feesten, er zit geen begin en geen eind aan; het is de kringloop.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG