Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Van 13-17 jaar

Kerstontbijt

Zondag 16 december 2018 is er weer een kerstontbijt.

Alle middelbare scholieren zijn hiervoor uitgenodigd.

Paaschallenge

In de nacht voor Pasen, 20 april 2019, gaan we een Paas Challenge organiseren voor de jongeren tussen 13 en 17 jaar.

Het initiatief ligt bij de Protestantse gemeente Nieuwegein Noord (De Dorpskerk) en wij, De Rank, sluiten ons er heel graag bij aan.

Ook de jongeren van de Emmauskerk, de Nicolaaskerk en de Barbarakerk worden uitgenodigd.

Themadienst

Ook dit jaar willen we het seizoen weer afsluiten met een viering. Het thema is nog niet bekend. Zodra het bekend is krijgen jullie dit te horen.

Jullie worden dan ook uitgenodigd om een lied of tekst aan te dragen wat we dan kunnen zingen of wat jullie zelf kunnen zingen.

De viering staat gepland voor zondag 14 juli

Jeugdavond de Rank

Ook het komende seizoen willen we elkaar weer ontmoeten:

  • 4 zaterdagkavonden (begin, midden en einde van het schooljaar)
  • met elkaar eten en ‘iets doen’
  • voor iedereen op het Voortgezet Onderwijs.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG