Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Luister naar verhalen met beleving

In de Coronatijd zijn Dineke en Anne-Mieke voor jullie, onze Rankjeugd "verhalen met beleving" gaan vertellen. Iedere donderdag was dat via de kerkomroep te beluisteren.
Na de vakantie gaan we hier in een iets andere vorm mee door: iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn jullie (kinderen in de basisschoolleeftijd) welkom in de kerkzaal van de Rank. Om 17.00 uur vertellen we het verhaal.

We doen het in de kerkzaal zodat het verhaal ook via de kerkomroep uitgezonden kan worden.
We beginnen op woensdag 30 september om 17.00 uur (tot uiterlijk 17.30 uur)

Wanneer?

  • woensdag 30 september
  • woensdag 28 oktober
  • woensdag 25 november

Aanmelden

Dat hoeft niet, kom gewoon op de aangekondigde woensdag naar de kerk, we beginnen om 17.00 uur

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG