Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Kerk in de praktijk

Kerk-zijn, kerk in de praktijk is ook zorg voor de medemens in welke vorm dan ook. Die zorg kan zichtbaar worden in de vorm van steun aan projecten in de derde wereld, hulp bij natuurrampen, maar ook plaatselijk kan hulp geboden worden. Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt, kunnen een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties en anders kan de diaconie zelf ook hulp bieden.

Logo buurtgezinnen.nl

In Nieuwegein koppelt Buurtgezinnen al enige tijd met veel succes steungezinnen aan vraaggezinnen die tijdelijk wat ondersteuning kunnen gebruiken. Gebleken is dat overbelaste ouders het hierdoor beter volhouden en kinderen thuis kunnen blijven opgroeien. Zo maken we hen het leven wat makkelijker.
Bij een aantal gezinnen is de nood best hoog, mede door de coronatijd. Het is soms lastig om passende steungezinnen te bereiken. Wij zoeken gezinnen/ echtparen of moeders, die het leuk vinden om een ander gezin te helpen. Hieronder de actuele oproepen, waarvan één nieuwe!

Lees meer...

Het zal u misschien bekend voorkomen; elke dag koken, dat lukt niet altijd voor iedereen meer. Bij Stichting Thuisgekookt snappen we dat heel goed. Soms laat de gezondheid het niet meer toe, of is er gewoon niets aan om alleen voor jezelf te koken. Gelukkig is er altijd iemand in de buurt die het wel heel leuk vindt om te koken en die met veel plezier een maaltijd deelt. Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten – degene die houden van koken, en zij die het lastig vinden - aan elkaar zodat iedereen kan genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd. Een buurt die zorgt voor elkaar, dat is waar we naar streven. 

Lees meer...

Het Diaconaal Platform Nieuwegein ( DPN) vergaderde niet fysiek dit voorjaar. De oproep van het Steunpunt Mantelzorg om bezoekersunits te sponsoren kwam dan ook via het DPN over de mail binnen. Ik denk dat iedereen wel de moeilijke verhalen heeft gehoord van het niet kunnen bezoeken van geliefden. Als je kan bijdragen aan een tijdelijke oplossing voor dit probleem, is dat mooi.

Lees meer...

Inzameling in de Rank

Vanaf juli staan bij de ingang van De Rank (voorportaal) kratjes waar boodschappen in verzameld worden voor de Voedselbank.

Deze coronatijd is voor veel mensen ook financieel een moeilijke tijd en meer mensen moeten gebruik maken van de Voedselbank. En veel inzamelacties in supermarkten zijn stil komen te liggen. Daarom zijn wij zo vrij om een boodschappenlijstje te geven en te vragen om – als je in of langs de Rank komt - wat mee te nemen voor de voedselbank.

Lees meer...

Logo Kerk in Actie

Ethiopië is een land vol tegenstellingen en ongelijkheid. Naast grote groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden, waar mensen nauwelijks kunnen overleven. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld, waar Koning Salomo rijkdommen ging halen. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en tarwe. Maar op tweehonderd kilometer afstand van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba beland je in een totaal andere wereld.

Lees meer...

Stichting Ikusasa heeft als doelstelling om kinderen en jongeren, in Johannesburg en in Soweto, die Ikusasa-1.jpgopgroeien in armoede, te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het accent van de steun ligt op het vlak van onderwijs en educatie in de breedste zin van het woord

Lees meer...

Logo Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen!

Voor kinderen en jong volwassenen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in Nieuwegein, biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muzieklessen, zwemlessen, scouting, fiets en een laptop voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein).

Lees meer...

Weggeefwinkel de Bazuin

Vanuit De Bazuin Familiekerk is een weggeefwinkeltje geopend, waar gratis kleding, schoenen, tassen en sieraden meegenomen mag worden voor dames, heren en kinderen. Elke 2e en 4e zondag na de dienst is het geopend van 12:00 - 13:00 uur. En elke 3e maandag van de maand van 14:00 - 15:30 uur. Nedereindseweg 4.

Lees meer...

Logo HIP - Hulp in Praktijk

HIP is een verband van vrijwilligers die dienstbaar willen zijn aan mensen in Nieuwegein die om hulp verlegen zitten. Ook in 2017 hebben we vanuit de kerken in Nieuwegein weer een flink aantal mensen kunnen helpen: zo’n 70 klussen! Let wel, dan gaat het dus om het helpen van mensen die die klus zelf niet aankunnen of anderen daarvoor niet kunnen betalen. Onze dienst is ge­wild. En wat doen we zoal? We worden vooral gevraagd voor hulp in de tuin, maar ook het voed­selpakket ophalen bij de voed­sel­bank scoort hoog; daarna komt verven, dingen ophangen, vervoer naar arts, tandarts en zie­ken­huis, enz. In ons hulpbieders-bestand staan een kleine 80 namen. Zij heb­ben zich voor dergelijke zelfgekozen klus­sen aangemeld. Ze worden bij een hulpaanvraag in hun buurt door onze helpdesk benaderd en kunnen ja-zeggen, maar vanzelf ook nee, als het niet uit­komt.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG