Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Kerk in de praktijk

Kerk-zijn, kerk in de praktijk is ook zorg voor de medemens in welke vorm dan ook. Die zorg kan zichtbaar worden in de vorm van steun aan projecten in de derde wereld, hulp bij natuurrampen, maar ook plaatselijk kan hulp geboden worden. Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt, kunnen een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties en anders kan de diaconie zelf ook hulp bieden.

Kersttassen

De  stuurgroep is heel erg blij en dankbaar voor alle steun (op welke manier dan ook) die we gekregen hebben voor deze actie.
We hebben 425 adressen heel blij kunnen maken met een tas, en we hadden ook de financiële ruimte om een tas voor de vluchtelingen op de boot te maken.
Ook aan de vluchtelingen uit Oekraïne die op de Luifelstede en in de Rembrandthage verblijven is gedacht.

Lees meer...

Kersttassen - klaar om in te pakken

Ook dit jaar willen we als gezamenlijke kerken weer een kerstactie organiseren, niet meer zoals voor corona met een boodschappenpakket, maar met een tas met wat lekkere dingen en een pasje om zelf boodschappen te doen.
We zijn begonnen met de tassen uit praktische overwegingen door corona, en het bevalt zowel de stuurgroep, de ontvangers en de chauffeurs erg goed.

Lees meer...

Logo Kerk in Actie

In Myanmar is een humanitaire ramp van ongekende omvang gaande waar in de media relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen afkomstig uit Myanmar uitgeweken naar Bangladesh, waar deze in kampen worden opgevangen. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in de kampen.

Lees meer...

Bas onder zijn dekentje

Een mooi vrijwilligersproject: dekentjes voor babietjes die langer dan 2 weken in het ziekenhuis moeten blijven. Rian Sanderse raakte erbij betrokken toen het om haar zoontje ging.

Lees meer...

Logo buurtgezinnen.nl

In Nieuwegein koppelt Buurtgezinnen met veel succes steungezinnen aan vraaggezinnen die tijdelijk wat ondersteuning kunnen gebruiken. Gebleken is dat overbelaste ouders het hierdoor beter volhouden en kinderen thuis kunnen blijven opgroeien. Zo maken we hen het leven wat makkelijker.

Lees meer...

Logo kledingbank

Kledingbank 4 Nieuwegein heeft als doelstelling: ervoor te zorgen dat mensen met een minimum inkomen kunnen besparen op de kosten van de aanschaf van kleding.

Lees meer...

Stichting Ikusasa heeft als doelstelling om kinderen en jongeren, in Johannesburg en in Soweto, die Ikusasa-1.jpgopgroeien in armoede, te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het accent van de steun ligt op het vlak van onderwijs en educatie in de breedste zin van het woord

Lees meer...

Logo Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen!

Voor kinderen en jong volwassenen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in Nieuwegein, biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muzieklessen, zwemlessen, scouting, fiets en een laptop voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein).

Lees meer...

Weggeefwinkel de Bazuin

Vanuit De Bazuin Familiekerk is een weggeefwinkeltje geopend, waar gratis kleding, schoenen, tassen en sieraden meegenomen mag worden voor dames, heren en kinderen. Elke 2e en 4e zondag na de dienst is het geopend van 12:00 - 13:00 uur. En elke 3e maandag van de maand van 14:00 - 15:30 uur. Nedereindseweg 4.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
Bestel uw collectebonnen

 

ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie