Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Kerk in de praktijk

Kerk-zijn, kerk in de praktijk is ook zorg voor de medemens in welke vorm dan ook. Die zorg kan zichtbaar worden in de vorm van steun aan projecten in de derde wereld, hulp bij natuurrampen, maar ook plaatselijk kan hulp geboden worden. Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt, kunnen een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties en anders kan de diaconie zelf ook hulp bieden.

Logo Europees Forum van LHBT Christerlijke Groepen

In de dienst van zondag 19 augustus 2018 is er gecollecteerd om de conferentie Priceless (onschatbaar) voor christelijke LHBT’ers in Kroatië dit najaar mogelijk te maken. De collecte van deze zondag en andere giften van mensen uit Nieuwegein hebben maar liefst 600 euro opgebracht! Daarmee is de benodigde 2000 voor de totale conferentie gehaald en kunnen er 20 mensen naar toe. Alle gevers hartelijk dank! Het is voor de mensen daar een hele grote bemoediging dat er ook kerken en mensen bestaan voor wie zij er toe doen.

Lees meer...

Logo HIP - Hulp in Praktijk

HIP is een verband van vrijwilligers die dienstbaar willen zijn aan mensen in Nieuwegein die om hulp verlegen zitten. Ook in 2017 hebben we vanuit de kerken in Nieuwegein weer een flink aantal mensen kunnen helpen: zo’n 70 klussen! Let wel, dan gaat het dus om het helpen van mensen die die klus zelf niet aankunnen of anderen daarvoor niet kunnen betalen. Onze dienst is ge­wild. En wat doen we zoal? We worden vooral gevraagd voor hulp in de tuin, maar ook het voed­selpakket ophalen bij de voed­sel­bank scoort hoog; daarna komt verven, dingen ophangen, vervoer naar arts, tandarts en zie­ken­huis, enz. In ons hulpbieders-bestand staan een kleine 80 namen. Zij heb­ben zich voor dergelijke zelfgekozen klus­sen aangemeld. Ze worden bij een hulpaanvraag in hun buurt door onze helpdesk benaderd en kunnen ja-zeggen, maar vanzelf ook nee, als het niet uit­komt.

Lees meer...

Logo Kerk in Actie

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomst-perspectief is er nauwelijks voor hen.

Lees meer...

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstactie die bestaat uit het uitdelen van kerstpakketten gevuld met levensmiddelen voor mensen met een krappe beurs. Wij nodigen u allen uit om actief mee te doen bij deze actie.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG