Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Logo Kerk in Actie

Ethiopië is een land vol tegenstellingen en ongelijkheid. Naast grote groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden, waar mensen nauwelijks kunnen overleven. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld, waar Koning Salomo rijkdommen ging halen. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en tarwe. Maar op tweehonderd kilometer afstand van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba beland je in een totaal andere wereld.

Toenemende droogte

Door klimaatverandering is de droogte in Ethiopië en omringende landen regelmatig extremer dan vroeger het geval was. De regenperiodes worden korter, waardoor waterbronnen leeg zijn en oogsten mislukken.

Voedselhulp van de overheid is onvoldoende

In het district Sawena wonen 80.000 tot 90.000 mensen, die vrijwel allemaal zijn getroffen door de droogte. Ruim 30.000 mensen krijgen voedselhulp van de Ethiopische overheid, maar die heeft onvoldoende geld om alle getroffen mensen te helpen. Daarom is de overheid blij dat de Ethiopische kerk ook hulp biedt. Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben verrijkte voeding en peulvruchten nodig. Daarnaast is er meer drinkwater nodig voor gezinnen en voor hun vee. De waterbronnen drogen in snel tempo op. Ook is er onvoldoende hooi en stro om de dieren bij te voeren als ze te weinig voedsel kunnen vinden.

Vee, zaden, waterbronnen

Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. Ook worden kerkelijke partners in Ethiopië getraind en gecoacht in rampenpreventie: Boeren en herders leren wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn.

De collecte in de vespers voor dit ZWO project wordt daarom van harte bij U aanbevolen.

Meer informatie op de website van Kerkinactie

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG