Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Het Diaconaal Platform Nieuwegein ( DPN) vergaderde niet fysiek dit voorjaar. De oproep van het Steunpunt Mantelzorg om bezoekersunits te sponsoren kwam dan ook via het DPN over de mail binnen. Ik denk dat iedereen wel de moeilijke verhalen heeft gehoord van het niet kunnen bezoeken van geliefden. Als je kan bijdragen aan een tijdelijke oplossing voor dit probleem, is dat mooi.

Na een telefoontje kwam ik erachter dat we  nog net op tijd waren om de informatie die je graag wilt doornemen te verkrijgen, voordat we als diaconie besloten mee te doen met een actie als deze.  Allereerst was er veel geld nodig. Ging ze dat lukken?

Toch hebben zij dit mooie initiatief aangedurfd. De gemeente had namelijk toegezegd het opgehaalde bedrag te verdubbelen! Dat vonden wij als diaconie natuurlijk een heel mooi gegeven. Het verdubbelen van het geld wat je is toevertrouwd klink ons natuurlijk bekend in de oren. We hebben een deel van de pot ‘lokale noodhulp’ aangeboord, aangezien we tot nu toe  nog geen aanvragen hebben gekregen  van mensen die in de problemen zijn geraakt door bijvoorbeeld de Coronacrisis.

De dag erna werd er al onderhandeld met de gemeente en kreeg het Steunpunt Mantelzorg groen licht om de cabines te laten plaatsen.

Margareth is aanwezig geweest bij de opening van de units en aan iedere unit hangt een mooi bordje dat ook de Rank heeft bijgedragen aan dit initiatief.

Zorgunit - foto  De Molenkruier / N. WijlingZorgunit - foto  De Molenkruier / N. Wijling

Foto's: De Molenkruier /N. Wijling

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG