Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Logo buurtgezinnen.nl

In Nieuwegein koppelt Buurtgezinnen al enige tijd met veel succes steungezinnen aan vraaggezinnen die tijdelijk wat ondersteuning kunnen gebruiken. Gebleken is dat overbelaste ouders het hierdoor beter volhouden en kinderen thuis kunnen blijven opgroeien. Zo maken we hen het leven wat makkelijker.
Bij een aantal gezinnen is de nood best hoog, mede door de coronatijd. Het is soms lastig om passende steungezinnen te bereiken. Wij zoeken gezinnen/ echtparen of moeders, die het leuk vinden om een ander gezin te helpen. Hieronder de actuele oproepen, waarvan één nieuwe!

Juist voor deze oproepen hebben we graag dat opa/oma of oom/tante gezinnen reageren.  (Thuiswonende kinderen zijn bij deze oproepen geen must)

Actuele vragen

In augustus is een nieuwe vraag binnen gekomen: warm steungezin gezocht voor sportieve jongen van acht jaar. Buurtgezinnen zoekt voor een Christelijk en liefdevol gezin met een vader, moeder en een zoon van 8 jaar, een warm en stabiel steungezin. Door stapeling van zorgen en beperkingen zijn de ouders overbelast geraakt. Hierdoor kunnen zij hun zoon niet de aandacht geven die ze hem zo graag gunnen. Hun sportieve, sociale zoon is zorgzaam en bezit een grote dosis humor. Hij houdt van bakken, knutselen, kletsen, buitenspelen met een bal of fietsen. Hij speelt veel met vriendjes in de wijk, maar heeft ook behoefte aan aandacht en een luisterend oor. In welk gezin is deze enthousiaste jongen een dagdeel per week of om de week welkom? Een gezin dat af en toe iets met hem wil ondernemen (zoals naar de bibliotheek en het bos in) en waar hij zijn verhaal kwijt kan en ontspannen kan spelen. Daarnaast is het heel fijn zijn als het steungezin hem kan helpen bij zijn schoolwerk. Voor de moeder is het een droom om af en toe samen met haar zoon en het steungezin activiteiten te ondernemen. Door haar beperking is dat alleen heel moeilijk. De ouders willen graag investeren in een relatie met het steungezin en doen graag iets terug.

Zo ligt er een vraag om een jongen van 8 jaar op donderdagmiddag uit school te halen waar hij fijn kan spelen tot zijn moeder hem ophaalt rond 17.00 uur. Dit maakt mogelijk dat zij haar opleiding, die zij al een jaar succesvol volgt, kan afmaken. (Nieuwegein -Zuid)

En voor een alleenstaande moeder die door omstandigheden zeer geïsoleerd leeft, zoeken we voor haar twee leuke jonge kindjes ( 2 en 1 jr) een veilig en warm gezin. Waar ze alle aandacht krijgen en waar ze gestimuleerd worden in hun spel. Een uitje naar de kinderboerderij zou veel betekenen. (Centrum/ Nieuwegein - Zuid)

Ook is er een alleenstaande moeder met een zoontje van tweeëneenhalf die chronisch ziek is en daarvoor medisch behandelt wordt in het ZH. De moeder is daardoor altijd alleen en thuis met haar kindje. Zij woont nog maar pas in Nederland en kent niemand. Zij zou gebaat zijn met een luisterend oor en iemand die haar helpt Nieuwegein te leren kennen. Die moeder en zoon heel af en toe mee naar buiten neemt. De moeder spreekt Engels, maar wil ook graag Nederlands leren. ( Centrum/Jutphaas/Wijkersloot)

Tot slot nog een gezin in Nieuwegein-Zuid waar een alleenstaande moeder zelf mantelzorger is, veel heeft meegemaakt en dat aan het verwerken is. Haar mogelijkheden om haar twee jonge kinderen te bieden wat ze nodig hebben, is te beperkt. Zij zoekt iemand die met haar mee denkt en waar de kinderen af en toe een middagje heerlijk kunnen spelen.

Zou u over een van deze vragen meer willen weten, neem dan contact op met Atie Wakkee, zij geeft u antwoord op uw vragen en vertelt graag iets meer over waar u interesse in heeft. Als coördinator voor Buurtgezinnen in Nieuwegein, koppelt zij inmiddels bijna 3 jaar op een zeer zorgvuldige manier gezinnen aan elkaar.

Meer informatie

Voor verdere informatie en een kennismaking met Buurtgezinnen, bezoek hun mooie site: www.buurtgezinnen.nl/nieuwegein of bekijk de oproepen op de Facebookpagina www.facebook.com/buurtgezinnen.nlinNieuwegein.
Het diaconaal platform Nieuwegein probeert Buurtgezinnen te ondersteunen door deze oproepjes te plaatsen. We hopen van harte dat er mensen in Nieuwegein zijn die hun hart en huis open willen stellen voor deze kinderen die het zo nodig hebben. Het hoeft niet veel van uw tijd te kosten, wel uw aandacht en liefde voor onze medemens.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG