Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Logo Kerk in Actie

In Myanmar is een humanitaire ramp van ongekende omvang gaande waar in de media relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen afkomstig uit Myanmar uitgeweken naar Bangladesh, waar deze in kampen worden opgevangen. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in de kampen.

De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als niet aan deze basisbehoeften voldaan kan worden, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten.

In Bangladesh heeft Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar via lokale partnerorganisaties. Kerk in Actie biedt noodhulp, maar helpt ook vluchtelinggezinnen en andere kwetsbare gezinnen in en rond het kamp om een eigen inkomen te verwerven, bijvoorbeeld via kleinschalige landbouw, het maken van kleding of het verkopen van snacks of vis.

Vanuit de ZWO brengen we geld bij elkaar voor dit project via de diverse acties die door het jaar heen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de verkoop van producten via de ZWO-kast in de hal van de Rank, de kerstmarkt, verkoop van zendingskalenders en kerstkaarten, maar ook de ZWO collectes tijdens de vespers in de advent- en 40-dagen tijd gaan allemaal naar dit nieuwe project.

Ook giften specifiek voor dit project zijn van harte welkom op rek.nr. NL64INGB0001633512  t.n.v. Zendingscommissie Rankgemeente Nieuwegein-Zuid onder vermelding van ‘ZWO-project’.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
Bestel uw collectebonnen

 

ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie