Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Kerstpakket

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Dit jaar maken we voor de 21e keer kerstpakketten voor mensen in Nieuwegein, die weinig geld te spenderen hebben. Een gezamenlijke actie van de parochie van de Heilige Drie-eenheid, De Rank, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Morgenstond, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Nieuw Apostolische Kerk, Familiekerk de Bazuin, Cross Culture Nieuwegein en de Ankergemeente. Het zal echter anders gaan dan andere jaren wegens de Corona crisis.

Donatie in plaats van boodschappen

In plaats van boodschappen inleveren, willen we u vragen om een donatie te doen op het rekeningnummer van Kerkelijk centrum de Rank Collecterekening NL 86 INGB 0005 2680 94, onder vermelding van Kerstpakkettenactie.

Wilt u dit voor 30 november doen?

Kaarten schrijven

Met het geld dat vanuit alle kerken wordt ingezameld, kopen we boodschappen in: een kerststol, een pakje roomboter, waxinelichtjes, chocolaatjes, mandarijnen, een stuk kaas en een bon van de Jumbo. Dit verpakken we in een kersttas.

Graag zouden we bij iedere kersttas een kaart willen toevoegen met een bemoedigende groet. Wilt u mee helpen? De kaarten kunnen ingeleverd worden bij Margareth Sanderse.

Wilt u wel bij de ondertekening ook vermelden: ‘namens alle kerken in Nieuwegein.’. Zo weet de ontvanger dat we dit als kerken gezamenlijk aanbieden.

Aanmelden ontvangers

Kent u iemand die een kersttas goed kan gebruiken, geef het adres dan per e-mail door aan Margareth Sanderse vóór 23 november.

Vrijwilligers vullen en bezorgen

Anders dan andere jaren werken we voor het vullen met minder vrijwilligers, als u graag wilt helpen laat het dan weten aan Margareth Sanderse.

Tot slot hebben we chauffeurs nodig om de kersttassen  te bezorgen. Alleen dan kunnen we de actie doen slagen. De tassen  kunnen opgehaald worden op vrijdag 11 december tussen 15.00 en 19.30 uur in De Rank. In overleg met u wordt een tijdvak vastgesteld, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Bezorgen mag ook op de dagen daarna (voor 18 december).

Aanmelden voor het bezorgen kan bij Margareth Sanderse.  Graag met vermelding van een eerste  tweede en derde keus voor een tijdvak. Bij voorkeur vóór 30 november, zodat we de bezetting zo spoedig mogelijk kunnen vaststellen.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG