Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Voor een gesprek kunt altijd contact opnemen met één van de mensen van het pastoraal team of uw predikant. Ook bij ziekte, problemen of vragen kunt u ons bellen. Omdat het ziekenhuis geen gegevens aan ons doorgeeft, horen we het graag als een gemeentelid is opgenomen.

Pastoraal Team

Ds. Anne-Mieke van der Plaat 606 09 80 contact
Dineke van Oort (ouderenpastoraat) 06 2523 1614 contact
Bert Stekelenburg (ouderling)    wegens ziekte afwezig
Ad Bleijenberg (ouderling voor huize Vreeswijk) 606 37 69  
Jenni Schuldink (ouderling) 606 02 87  
Thilly Stam (ouderling) 606 76 21  

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG