Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ontmoeten en bezinnen

De werkgroep “ONTMOETEN en BEZINNEN” nodigt iedereen, ja iedereen, van harte uit mee te doen aan haar activiteiten. Op deze pagina is het actuele aanbod te vinden van kringen, cursussen, ontmoetingsavonden, enz., die we op het programma hebben staan.

Ieder jaar kiezen we een thema. Het jaarthema van 2018-2019 is vieren. Lees meer over het thema: Start elke dag alsof er wat te VIEREN is!

Toen in 2012 de Nieuwe Bijbelvertaling uitkwam hebben we met velen de Bijbel in 1 jaar uitgelezen. Margareth heeft ook de Bijbel in gewone taal in 1 jaar gelezen. Nu is er op 15 november een Bijbel gepubliceerd waarbij er een indeling per dag is gemaakt om de Bijbel in 1 jaar te lezen. Je leest elke dag uit drie verschillende Bijbelboeken. Margareth heeft deze Bijbel gekregen en heeft besloten de uitdaging aan te gaan.

Lees meer...

Muziek anasheed

Op zaterdag 9 maart is er van 14.00 tot 19.00 een bijeenkomst voor vrouwen in de moskee in Nieuwegein. (Professor Doctor Hesselaan 4a, 3431 CD Nieuwegein). Dit is een ontmoeting tussen vrouwen uit de diverse kerken en de moskee in Nieuwegein, om met elkaar internationale vrouwendag te vieren.

Lees meer...

God in de supermarkt - illustratie

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de “gewone” boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Het is niet makkelijk voor de consument in de supermarkt om keuzes te maken.

De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.

Lees meer...

Pieta van Michelango, Sint Pieterskerk in Rome

Op Stille Zaterdag, 20 april 2019 om 15:00 uur in de Rank, zingen Claudia Witlam-Kuhnt (sopraan) en Inge van Keulen (alt) het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi met op het orgel Tjalling Roosjen (toegang € 10,-).

Lees meer...

Tribute singer Hans-Jürgen

Dit seizoen vindt Gluren in Nieuwegein plaats op zondag 10 februari tussen 13.30 en ± 17.00 uur. Ook de Rank zal weer beschikbaar zijn om een feestje mogelijk te maken.  Inmiddels weten we dat we een “tribute singer” op bezoek krijgen. Nu nog onbekend, maar straks wereldberoemd in Nieuwegein is zijn bedoeling. Z’n naam is Hans-Jürgen Link uit Nieuwegein. Hij zal optreden om 14.30, 15.30 en 16.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Een optreden zal ongeveer 30 minuten duren. Zelf is hij heel enthousiast nu hij net met pensioen is en aan de start staat van een gedroomde zangcarriere.

Lees meer...

Affiche voorstelling Helderman

Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn werk met mensen met dementie:  gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling is ‘Helderman’ (regie Titus Tiel Groenestege) over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft diepe inzichten in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar? Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat.

Lees meer...

Film The children act

Fiona May (Emma Thompson) is een rechter van het Hooggerechtshof, gespecialiseerd in gezinszaken. Dan krijgt ze een zaak op haar bureau geworpen van een 17-jarige jongen met leukemie, Adam (Fionn Whitehead). Om hem al zijn medicijnen te kunnen geven, is er een bloedtransfusie nodig, maar zowel de jongen als zijn ouders weigeren dat. Ze zijn Jehova’s en bloed wordt binnen hun geloof beschouwd als de drager van de ziel. Dat vermengen met het bloed van een ander is verboden.. Omdat de jongen nog net minderjarig is, is het aan de rechter om te beslissen of het ziekenhuis de transfusie mag doorzetten. Tegelijk met deze zaak krijgt Fiona op het thuisfront ook te maken met een dilemma, wanneer haar man Jack (Stanley Tucci) verklaart dat hij een affaire wil. Fiona’s werk heeft het huwelijk van de twee doen verzanden in een passieloos samenleven. Fiona lijkt de zaak van de 17-jarige jongen aan te grijpen ter afleiding, maar wanneer deze Adam Henry zich andersom ook aan Fiona vastgrijpt, wordt de grens tussen persoonlijk en professioneel steeds vager en moet Fiona haar op de wet gestoelde stelligheid heroverwegen.

Lees meer...

Boek: Wat doe ik hier in Godsnaam?

De gespreksgroep Wat geloof ik eigenlijk? is een kring onder leiding van ds. Anne-Mieke van der Plaat. Tijdens zes donderdagavonden gaat de groep op verzoek het boek Wat doe ik hier in Godsnaam? van ds. Carel ter Linden (ISBN:9789029587129) bespreken.

Lees meer...

Koffie / thee ontmoetingen

Wat doe je als je gaat koffie drinken? Gewoon bijpraten en het nieuws uitwisselen. Daarom bent u ook nu weer van harte welkom. U mag gerust iemand mee nemen!

Lees meer...

Wat vieren we in de kerk? Hoe vieren we? Doen we dat alleen op zondag? Welke taal spreken we? Spreekt die taal ons nog aan? Waarom doen we het zoals we het doen…? Voorlopig heel veel vragen. Ook voor mij, schrijft ds. Anne-Mieke. Er staat nog veel open. Dat biedt de mogelijkheid om vragen of wensen in te dienen. Mogelijk dat die een plaats kunnen krijgen in het programma.

Lees meer...

We buigen ons met elkaar over de bijbeltekst voor de aanstaande zondag of over de tekst die is aangegeven voor de vespers in de advents- of 40-dagen periode. Het verbindt je met elkaar en je gaat met meer nieuwsgierigheid en plezier naar de erediensten, die erop volgen.

Lees meer...

Praten met elkaar geeft verbinding. Het gesprek vieren naar aanleiding van bijvoorbeeld een televisie- of radio-uitzending. Op de volgende maandagmiddagen staat er om 14.00 uur een bijeenkomst in de huiskamer van Ria en Bert op het programma: 18 februari, 8 april en eventueel ook nog 13 mei.

Lees meer...

Stiltecirkels

STILTECIRKELS kunnen we dit jaar jammer genoeg zelf niet organiseren. Voor de echte liefhebbers verwijzen we hier heel graag naar de activiteit, die in IJsselstein gaat plaatsvinden: Maandelijks mediteren.

Lees meer...

Ook dit seizoen weer onder de bezielende leiding van Wil Schreuder. De geplande maandagavonden zijn: 25 maart, 1 april en 8 april 2019. De tijd is van 20.00 tot ± 22.00 uur. We houden tussendoor een korte pauze. Ter bestrijding van de kosten wordt voor de drie avonden in totaal € 12,50 gevraagd.

Lees meer...

Maaltijd voor alleengaanden

Wat is dat eigenlijk, de maaltijd voor alleengaanden? Komen daar zielige, eenzame mensen? Nou, nee hoor. Er komen mensen die sinds kort of al langer alleen door het leven gaan. Dat betekent niet dat de geen leuke activiteiten ondernemen. Maar het is gewoon lekker om zo maar eens aan tafel te schuiven. Samen eten, praten of gewoon luisteren.

Lees meer...

Pelgrimage

Een fantastische gelegenheid om te genieten van elkaar, te genieten van de natuur en stil te staan bij jezelf. Juist dan kan er natuurlijk optimaal van VIEREN worden gesproken. Na de wandeling is er een gezamenlijke (we lopen verschillende afstanden) ontmoeting rond de bar in de Rank. We eten gezellig met elkaar en sluiten deze bijzondere dag af met een vesper.

Lees meer...

Doorgeefstenen

In de loop van het seizoen zijn we gestart met het project doorgeefstenen. Doorgeefstenen zijn stenen die de gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder bekend) een gesprek te plannen.

Lees meer...

Walk of Peace 2018

In 2018 is er op meer dan 30 plekken in Nederland rond de vredesweek een Walk of Peace gelopen, een initiatief ondersteund door PAX. Op zaterdag 22 september heeft dit  voor het eerst ook in Nieuwegein plaatsgevonden. Doel van een Walk of Peace is de ontmoeting en daarmee verbinding met mensen buiten je eigen kringetje. Er is een werkgroep met leden van verschillende kerken, de moskee en verschillende maatschappelijke organisaties in Nieuwegein druk bezig geweest met de organisatie.

Lees meer...

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

27 jan 09:30 uur
Catechese zondag
28 jan 18:00 uur
Kerkenraad - bezinningsavond
31 jan 20:00 uur
Preekvoorbereiding
02 feb 17:00 uur
Actie Kerkbalans - laatste dag
03 feb 11:00 uur
Gespreksgroep 30+
05 feb 19:30 uur
Afronding actie kerkbalans

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG