Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ontmoeten en bezinnen

De werkgroep “ONTMOETEN en BEZINNEN” nodigt iedereen, ja iedereen, van harte uit mee te doen aan haar activiteiten. Op deze pagina is het actuele aanbod te vinden van kringen, cursussen, ontmoetingsavonden, enz., die we op het programma hebben staan.

Ieder jaar kiezen we een thema. Het jaarthema van 2018-2019 is vieren. Lees meer over het thema: Start elke dag alsof er wat te VIEREN is!

Elly en Rikkert

Zaterdagavond 17 november 2018 in de Rank

Veel mensen kennen Elly en Rikkert Zuiderveld van hun kinderliedjes en de concerten die ze voor kinderen spelen. Zo wordt wel eens uit het oog verloren dat zij daarnaast ook al hun leven lang liedjes maken en optreden voor de 'grote mensen'. Tijdens deze concerten (geschikt vanaf ca. 12 jaar) spelen Elly en Rikkert een keuze uit hun liedjes van de afgelopen 45 jaar.

Lees meer...

Walk of Peace 2018

In 2018 is er op meer dan 30 plekken in Nederland rond de vredesweek een Walk of Peace gelopen, een initiatief ondersteund door PAX. Op zaterdag 22 september heeft dit  voor het eerst ook in Nieuwegein plaatsgevonden. Doel van een Walk of Peace is de ontmoeting en daarmee verbinding met mensen buiten je eigen kringetje. Er is een werkgroep met leden van verschillende kerken, de moskee en verschillende maatschappelijke organisaties in Nieuwegein druk bezig geweest met de organisatie.

Lees meer...

Boek: Wat doe ik hier in Godsnaam?

De gespreksgroep Wat geloof ik eigenlijk? is een kring onder leiding van ds. Anne-Mieke van der Plaat. Tijdens zes donderdagavonden gaat de groep op verzoek het boek Wat doe ik hier in Godsnaam? van ds. Carel ter Linden (ISBN:9789029587129) bespreken.

Lees meer...

Koffie / thee ontmoetingen

Wat doe je als je gaat koffie drinken? Gewoon bijpraten en het nieuws uitwisselen. Daarom bent u ook nu weer van harte welkom. U mag gerust iemand mee nemen!

Lees meer...

Wat vieren we in de kerk? Hoe vieren we? Doen we dat alleen op zondag? Welke taal spreken we? Spreekt die taal ons nog aan? Waarom doen we het zoals we het doen…? Voorlopig heel veel vragen. Ook voor mij, schrijft ds. Anne-Mieke. Er staat nog veel open. Dat biedt de mogelijkheid om vragen of wensen in te dienen. Mogelijk dat die een plaats kunnen krijgen in het programma.

Lees meer...

We buigen ons met elkaar over de bijbeltekst voor de aanstaande zondag of over de tekst die is aangegeven voor de vespers in de advents- of 40-dagen periode. Het verbindt je met elkaar en je gaat met meer nieuwsgierigheid en plezier naar de erediensten, die erop volgen.

Lees meer...

Praten met elkaar geeft verbinding. Het gesprek vieren naar aanleiding van bijvoorbeeld een televisie- of radio-uitzending. Op maandagmiddag 12 november 2018 staat om 14.00 uur de eerste bijeenkomst in de huiskamer van Ria en Bert op het programma. We plannen dan ook de daaropvolgende ontmoetingen.

Lees meer...

Stiltecirkels

STILTECIRKELS kunnen we dit jaar jammer genoeg zelf niet organiseren. Voor de echte liefhebbers verwijzen we hier heel graag naar de activiteit, die in IJsselstein gaat plaatsvinden: Maandelijks mediteren.

Lees meer...

Ook dit seizoen weer onder de bezielende leiding van Wil Schreuder. De geplande maandagavonden zijn: 25 maart, 1 april en 8 april 2019. De tijd is van 20.00 tot ± 22.00 uur. We houden tussendoor een korte pauze. Ter bestrijding van de kosten wordt voor de drie avonden in totaal € 12,50 gevraagd.

Lees meer...

Maaltijd voor alleengaanden

Wat is dat eigenlijk, de maaltijd voor alleengaanden? Komen daar zielige, eenzame mensen? Nou, nee hoor. Er komen mensen die sinds kort of al langer alleen door het leven gaan. Dat betekent niet dat de geen leuke activiteiten ondernemen. Maar het is gewoon lekker om zo maar eens aan tafel te schuiven. Samen eten, praten of gewoon luisteren.

Lees meer...

Pelgrimage

Een fantastische gelegenheid om te genieten van elkaar, te genieten van de natuur en stil te staan bij jezelf. Juist dan kan er natuurlijk optimaal van VIEREN worden gesproken. Na de wandeling is er een gezamenlijke (we lopen verschillende afstanden) ontmoeting rond de bar in de Rank. We eten gezellig met elkaar en sluiten deze bijzondere dag af met een vesper.

Lees meer...

Voor de tweede filmavond is nog niet bekend welke film we gaan draaien. De datum is wel bekend: vrijdag 8 maart. Leg de datum vast en hou website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Lees meer...

Doorgeefstenen

Het project doorgeefstenen gaat van start! Doorgeefstenen zijn stenen die de gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder bekend) een gesprek te plannen. Vervolgens zoekt deze tweede persoon een derde, enz., enz.

Lees meer...

Agenda

18 nov 09:30 uur
Catechese zondag
19 nov 14:00 uur
Parkinson Cafe
19 nov 20:00 uur
Scholingsavond hulpverleners
20 nov 19:00 uur
Stiltecirkel
21 nov 20:00 uur
Moderamen
22 nov 19:30 uur
Alzheimer Cafe

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG