Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ontmoeten en bezinnen

De werkgroep “ONTMOETEN en BEZINNEN” nodigt iedereen, ja iedereen, van harte uit mee te doen aan haar activiteiten. Op deze pagina is het actuele aanbod te vinden van kringen, cursussen, ontmoetingsavonden, enz., die we op het programma hebben staan.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen niet alle activiteiten doorgaan zoals gepland. Er is momenteel veel onzekerheid. Wij raden u aan om bij alle activiteiten de wekelijkse Nieuwsbrief (aanmelden via de home pagina van deze website) en de website in de gaten te houden. Daar wordt vermeld of de activiteiten wel of niet door kunnen gaan!

Lectio Divina

In principe iedere maand lezen we de Bijbel volgens de methode van de Lectio Divina, een eeuwenoude manier van mediteren op teksten uit de bijbel. In de lectio divina gaat het er niet om de tekst kritisch te verklaren, maar om haar van binnen uit te verstaan. We benaderen de tekst telkens in 4 stappen:

  • lectio (lezen)
  • meditatio (aandachtig luisteren)
  • oratio (gebed)
  • contemplatio (schouwen).

Door de tekst herhaaldelijk contemplatief te lezen komen we tot rust en ontstaat er ruimte om te verstaan wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft.

Komende data: 26 augustus en 30 september 2022, zie de agenda.

Cover De meeste mensen deugen

Met het vertrek van ds. Anne-Mieke van der Plaat is de gespreksgroep Wat geloof ik eigenlijk? gestopt. Verschillende deelnemers wilden elkaar toch blijven ontmoeten. Marilene Gathier heeft dit opgepakt, maar ze heeft natuurlijk geen theologische achtergrond. In onderling overleg is besloten door te gaan met maatschappelijke en spirituele thema’s. We gaan het komende seizoen een deel van het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman bespreken.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG