Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ontmoeten en bezinnen

De werkgroep “ONTMOETEN en BEZINNEN” nodigt iedereen, ja iedereen, van harte uit mee te doen aan haar activiteiten. Op deze pagina is het actuele aanbod te vinden van kringen, cursussen, ontmoetingsavonden, enz., die we op het programma hebben staan.

Ieder jaar kiezen we een thema. Het jaarthema van 2018-2019 is vieren. Lees meer over het thema: Start elke dag alsof er wat te VIEREN is!

Pluisjes van de paardebloem

Voltooid leven is een veelbesproken onderwerp en volop in de actualiteit. Maar rondom dit thema is er ook nogal wat verwarring en onbekendheid. Dat maakt het ook lastig om te bepalen hoe je er tegenaan kunt kijken. Wat wordt er nu precies bedoeld met ‘Voltooid leven’? Waarom zou ik daar eigenlijk over nadenken, gaat dat ook over mij?

Lees meer...

Toen in 2012 de Nieuwe Bijbelvertaling uitkwam hebben we met velen de Bijbel in 1 jaar uitgelezen. Margareth heeft ook de Bijbel in gewone taal in 1 jaar gelezen. Nu is er op 15 november een Bijbel gepubliceerd waarbij er een indeling per dag is gemaakt om de Bijbel in 1 jaar te lezen. Je leest elke dag uit drie verschillende Bijbelboeken. Margareth heeft deze Bijbel gekregen en heeft besloten de uitdaging aan te gaan.

Lees meer...

Muziek anasheed

Op zaterdag 9 maart is er van 14.00 tot 19.00 een bijeenkomst voor vrouwen in de moskee in Nieuwegein. (Professor Doctor Hesselaan 4a, 3431 CD Nieuwegein). Dit is een ontmoeting tussen vrouwen uit de diverse kerken en de moskee in Nieuwegein, om met elkaar internationale vrouwendag te vieren.

Lees meer...

Pieta van Michelango, Sint Pieterskerk in Rome

Op Stille Zaterdag, 20 april 2019 om 15:00 uur in de Rank, zingen Claudia Witlam-Kuhnt (sopraan) en Inge van Keulen (alt) het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi met op het orgel Tjalling Roosjen (toegang € 10,-).

Lees meer...

Affiche voorstelling Helderman

Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn werk met mensen met dementie:  gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling is ‘Helderman’ (regie Titus Tiel Groenestege) over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft diepe inzichten in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar? Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat.

Lees meer...

Boek: Wat doe ik hier in Godsnaam?

De gespreksgroep Wat geloof ik eigenlijk? is een kring onder leiding van ds. Anne-Mieke van der Plaat. Tijdens zes donderdagavonden gaat de groep op verzoek het boek Wat doe ik hier in Godsnaam? van ds. Carel ter Linden (ISBN:9789029587129) bespreken.

Lees meer...

Koffie / thee ontmoetingen

Wat doe je als je gaat koffie drinken? Gewoon bijpraten en het nieuws uitwisselen. Daarom bent u ook nu weer van harte welkom. U mag gerust iemand mee nemen!

Lees meer...

We buigen ons met elkaar over de bijbeltekst voor de aanstaande zondag of over de tekst die is aangegeven voor de vespers in de advents- of 40-dagen periode. Het verbindt je met elkaar en je gaat met meer nieuwsgierigheid en plezier naar de erediensten, die erop volgen.

Lees meer...

Praten met elkaar geeft verbinding. Het gesprek vieren naar aanleiding van bijvoorbeeld een televisie- of radio-uitzending. Op de volgende maandagmiddagen staat er om 14.00 uur een bijeenkomst in de huiskamer van Ria en Bert op het programma: 18 februari, 8 april en eventueel ook nog 13 mei.

Lees meer...

Stiltecirkels

STILTECIRKELS kunnen we dit jaar jammer genoeg zelf niet organiseren. Voor de echte liefhebbers verwijzen we hier heel graag naar de activiteit, die in IJsselstein gaat plaatsvinden: Maandelijks mediteren.

Lees meer...

Ook dit seizoen weer onder de bezielende leiding van Wil Schreuder. De geplande maandagavonden zijn: 25 maart, 1 april en 8 april 2019. De tijd is van 20.00 tot ± 22.00 uur. We houden tussendoor een korte pauze. Ter bestrijding van de kosten wordt voor de drie avonden in totaal € 12,50 gevraagd.

Lees meer...

Maaltijd voor alleengaanden

Wat is dat eigenlijk, de maaltijd voor alleengaanden? Komen daar zielige, eenzame mensen? Nou, nee hoor. Er komen mensen die sinds kort of al langer alleen door het leven gaan. Dat betekent niet dat de geen leuke activiteiten ondernemen. Maar het is gewoon lekker om zo maar eens aan tafel te schuiven. Samen eten, praten of gewoon luisteren.

Lees meer...

Pelgrimage

Een fantastische gelegenheid om te genieten van elkaar, te genieten van de natuur en stil te staan bij jezelf. Juist dan kan er natuurlijk optimaal van VIEREN worden gesproken. Na de wandeling is er een gezamenlijke (we lopen verschillende afstanden) ontmoeting rond de bar in de Rank. We eten gezellig met elkaar en sluiten deze bijzondere dag af met een vesper.

Lees meer...

Doorgeefstenen

In de loop van het seizoen zijn we gestart met het project doorgeefstenen. Doorgeefstenen zijn stenen die de gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder bekend) een gesprek te plannen.

Lees meer...

Walk of Peace 2018

In 2018 is er op meer dan 30 plekken in Nederland rond de vredesweek een Walk of Peace gelopen, een initiatief ondersteund door PAX. Op zaterdag 22 september heeft dit  voor het eerst ook in Nieuwegein plaatsgevonden. Doel van een Walk of Peace is de ontmoeting en daarmee verbinding met mensen buiten je eigen kringetje. Er is een werkgroep met leden van verschillende kerken, de moskee en verschillende maatschappelijke organisaties in Nieuwegein druk bezig geweest met de organisatie.

Lees meer...

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

25 mrt 20:00 uur
Sacrale dans
30 mrt 18:00 uur
Jeugdavond de Rank
01 apr 19:00 uur
Inleveren kopij Samen op Weg
01 apr 20:00 uur
Sacrale dans
03 apr 10:00 uur
In gesprek over 'Voltooid leven'
03 apr 20:00 uur
Moderamen en overleg met de Barbara

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG