Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Koffie / thee ontmoetingen

Wat doe je als je gaat koffie drinken? Gewoon bijpraten en het nieuws uitwisselen. Daarom bent u ook nu weer van harte welkom. U mag gerust iemand mee nemen!

De data in 2019/2020 zijn:

Woensdagmorgen 13 november van 10.00 tot 11.30 uur PLUS: Poëzie in het Liedboek, een verkenning

Donderdag 9 januari van 11.30 tot 13.00 uur NIEUWJAARSLUNCH

Woensdagmiddag 11 maart van 15.00 tot 16.30 uur

Donderdagmorgen 7 mei van 10.00 tot 11.30 uur

Woensdagmorgen 15 juli van 10.00 tot 11.30 uur

Leiding: pastor Dineke van Oort. Per keer zullen leden van een wijkteam haar assisteren

Aanmelden is niet nodig

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG